Informatie

Wat doet Hart voor Artiesten?

Stichting Hart voor Artiesten heeft ten doel het verwerven van donaties ten behoeve van Limburgse musici, die in verband met de COVID-19 crisis geen of mindere inkomsten hebben. De stichting hoopt zoveel mogelijk donaties te verkrijgen, want de cultuursector is ontzettend geraakt door de coronacrisis. Veel optredens, concerten en evenementen zijn geannuleerd met als gevolg lege agenda’s voor vele artiesten. Geen optreden, geen inkomsten. Enzo Kok, initiatiefnemer van de stichting, onderneemt samen met zijn (muziek)vrienden diverse acties om belangeloos geld in te zamelen voor de stichting.

Donaties via voordekunst.nl

We zijn hartstikke blij met elke donatie die u doet! Donaties verlopen via de website voordekunst.nl. Voordekunst.nl is het platform voor crowdfunding voor de creatieve en culturele sector. Onze website is gekoppeld aan een project op de website voordekunst.nl. Deze vorm van doneren is transparant en u kunt te allen tijde uw donatie volgen. Ook worden projecten via voordekunst.nl extra gestimuleerd door Provincie Limburg.

Hoe komt een artiest in aanmerking voor een financiële bijdrage?

De musici uit Limburg die in aanmerking komen voor een bijdrage, worden voorgedragen door de vrienden van de stichting. De vrienden brengen een advies uit aan de stichting. De musici moeten een motivatie schrijven, waaruit blijkt dat een financiële ondersteuning vanuit de stichting welkom is. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage stuur een mail aan info@hartvoorartiesten.nl

Contact

U kunt de stichting altijd bereiken op: 0630950354 of info@hartvoorartiesten.nl  

Stichting Hart voor Artiesten beschikt over een bestuur bestaande uit:
Mark Sterk (Voorzitter), Huub Boersma (Penningmeester), Nathalie Kok (Secretaris). De stichting is momenteel op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Adres: Stichting Hart Voor Artiesten, Kapelweg 7, 6466 AT Kerkrade
Financiële gegevens: Rabobank Kerkrade NL70 RABO 0354455419 t.n.v. Stichting Hart voor Artiesten